Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie:

:: Ohlásenie stavebných úprav alebo drobnej stavby postačí:


 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

  .....Drobné stavba je stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, stavbu občianskeho vybavenia, atď.) a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie, ak jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (kôlňa, práčovňa, letná kuchyňa, prístrešok, zariadenie na nádobu odpadkov, atď.).


  .Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

  ..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)


:: Stavebné povolenie sa vyžaduje:


 • pokiaľ zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické riešenie, účel a čas trvania, okrem drobných stavieb a údržovacích prác,
 • stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, napr. prístavba, nadstavba a stavebné úpravy.


  Typy stavieb podľa stavebnotechnického riešenia:: Udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú:


 • oprava fasády, oprava a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, oprava oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorné nenosné priečky, omietka, obklad stien, podláh a dlažba, komín, okná (ak sa nemení tvar a ich počet), dvere a schodišťové zábradlie,
 • údržba a opravy technického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynská linka, vaňa, vstavaná skriňa,
 • maliarske a natieračské práce.  .Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

  ..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)


  .Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

  ..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....
  PONÚKAME VÁM:

 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
........ Miesto pre Vaše otázky:

........Vaše meno
........
........E-mail
........
........Telefón (mobil):
........
........Text
........
........

.......


Telefón:

0903 254 344
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

..IPB partner na Facebooku..IPB partner na Google+..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2013 IPB partner