Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..

:: Typy stavieb:Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,
ktorá je  pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyzaduje úpravu podkladu.
Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.
Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných
priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.
Nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a
nebytové budovy.

- Bytová budova je stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na
..bývanie.

Bytové budovy sú:

1. bytový dom,
2. rodinný dom,
3. ostatné budovy na bývanie, napríklad detský domov, študentský domov, domov
... dôchodcov a útulok pre bezdomovcov.


- Nebytové budova je stavba, v ktorej je viac ako polovica jej využiteľnej podlahovej
..plochy určená na nebytové účely.

Nebytové budovy sú:

1. hotel, motel, penzión a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobý pobyt,
2. budova pre administratívu, správu a na riadenie, pre banku a poštu,
3. budova pre obchod a služby, autoservis a čerpacia stanica,
4. dopravná a telekomunikačná budova, stanica, hangár, depo, garáž a kryté
....parkovisko,
5. priemyselná budov a sklad, nádrž a silo,
6. budova pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeum, knižnica a galéria,
7. budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
8. nemocnica, zdravotnícke a sociálne zariadenie,
9. kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,
10. budova a miesto na vykonávanie náboženských aktivít, krematórium a cintorín,
11. kultúrna pamiatka, ktorá nie je bytovou budovou,
12. ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenie alebo kasárne.
Inžinierske stavby sú:

1. diaľnica, cesta, miestna a účelová komunikácia, nábrežie, chodník a nekryté
....parkovisko,
2. železničná, lanová a iná dráha,
3. vzletová dráha, pristávacia dráha a rolovacia dráha letiska,
4. most, nadjazd, tunel, nadchod a podchod,
5. prístav, plavebný kanál a komora, úprava tokov, priehrada a ochranná hrádza,
....závlahová a melioračná sústava, rybník,
6. diaľkový ropovod a plynovod, miestny rozvod plynu,
7. diaľkový a miestny rozvod vody alebo pary, úpravňa vody, miestna kanalizácia
....a čistiareň odpadových vôd,
8. diaľková a miestna telekomunikačná sieť a vedenie, telekomunikačný stožiar,
....transformačná stanica,
9. diaľkový a miestny rozvod elektriny, stožiar, transformačná stanica, televízny
....káblový rozvod,
10. banská stavba a ťažobné zariadenie,
11. stavba energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
12. stavba na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu,
13. stavba chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
14. stavba ťažkého priemyslu, napríklad vysoká pec, valcovňa a zlievareň,
15. nekryté športové ihrisko, automobilová, motocyklová a bicyklová dráha, golfové
......ihrisko, lyžiarska trať a vlek,
16. zábavný a oddychový park, zoologická a botanická záhrada,
17. ostatné inžinierske stavby, napríklad skládka odpadu.
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.....kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.....čase kontaktovať.

.....Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.....časti:
Ochrana osobných údajov

.......


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner