Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Stavebný dozor:

:: Čo vykonáva stavebný dozor:1. Príprava stavby

- uskutočniť kontrolu projektovej dokumentácie a rozpočtu,
- zaistiť výber dodávateľa stavby alebo tento výber pripraviť,
- pripraviť podklady pre uzavretie zmluvy o dielo.


2. Realizácia stavby

- odovzdať stavenisko a geodetické zameranie budúcej stavby,
- dozerať nad realizovaním stavby, kvalitu dodaných materiálov a.výrobkov,
- kontrolovať vedenie stavebného denníku dodávateľom stavby,
- kontrolovať tie časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa
...stanú neprístupnými, zapísať výsledky kontroly do stavebného denníku (napr.
...potrubia, izolácie, armatúry a pod.),
- kontrolovať priebežne fakturáciu dokončených prác v súlade so zmluvne
...dohodnutými podmienkami,
- zaisťovať v prípade potreby spoluprácu so spracovateľom projektu,
- plynule informovať stavebníka o priebehu prác a byť mu nápomocný pri ďalších
...zásadných rozhodnutiach v postupe stavebných prác.


3. Na konci stavby

- zaistiť činnosti a podklady pre ukončenie stavby,
- zaistiť atesty na použitý materiál a výrobky,
- zaistiť návody na použitie k vybraným výrobkom dodaným na stavbu,
- u vybraných častiach stavby dohliadnuť na nutné revízie a skúšky,
- zaistiť doklad o ekologickom nakladaní s odpadmi z predmetnej stavby,
- pripraviť a dohliadnuť na preberanie dokončovacích prác,
- spísať prípadné chyby a nedorobky, zistené pri preberaní prác,
- skontrolovať odstránenie chýb a nedorobkov z preberania prác,
- pripraviť podklady pre kolaudačné konanie stavby,
- zúčastniť sa kolaudačného konania stavby,
- zaistiť prípravu všetkých potrebných dokladov ku konečnému finančnému
..vyporiadaniu dokončených stavebných prác,
- pripraviť podklady pre geodetické zameranie dokončenej stavby tak, aby
...po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia bolo možné
...podať návrh na vklad novo vzniknutej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.


Nakoniec dobrá rada: Vyhľadajte si stavebný dozor sám. Nenechajte sa zastupovať, v tak dôležitej činnosti, stavebným dozorom zo strany realizačnej firmy. V prípade problémov nebude stáť dozor od realizačnej firmy na Vašej strane!!!

........... Zoznam odborne spôsobilých osôb - Stavebný dozor v SR: kliknite tu
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.....Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.čase kontaktovať.

.Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner