Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Kedy kolaudovať:

:: Kedy je možné kolaudovať:.....Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

.....Ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, popr. ak niekde pribudla alebo sa nerealizovala priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.

.....Ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, netreba zúfať. Písomnou žiadosťou na stavebnom úrade platnosť predĺžite.
:: Po obdržaní kolaudačného rozhodnutia ešte musíte:1. zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie
... o pridelení súpisného čísla stavbe.
2. písomnou formou požiadať príslušný OÚ - Katastrálny odbor o zápis stavby do
....operátu katastra nehnuteľností.
3. novostavbu zaevidovať aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej nie sú
....novostavby oslobodené. Na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste
... povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z
... nehnuteľností.
4. zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a
....splaškov.

.... Následne môžete požiadať mestský (obecný) úrad, odbor evidencie obyvateľstva

.... o zmenu trvalého bydliska..Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....


.Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
. Miesto pre Vaše otázky:


...............Predmet
...............

...............Text
...............

...............


..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
......čase kontaktovať.

......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
......časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner