Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Znalec a znalecký posudok:
.....Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba so špeciálnymi odbornými znalosťami a oprávnením vykonávať znaleckú činnosť.
.....Znaleckú činnosť, jej organizáciu a riadenie upravuje osobitný právny predpis, ktorým je  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.
.....Znalci sú povinní vykonávať znaleckú činnosť osobne, riadne, v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.
:: Predmety oceňovania:.....Rodinné domy, rekreačné chaty a chalupy, záhradkárske plochy, garáže, byty, nebytové priestory, výrobné haly a budovy, pozemky.
:: Znalecké posudky sa vypracovávajú pre:- prevod nehnuteľností (kúpa, predaj, prenájom) -nevyžaduje sa,
- dedičské konanie,
- vyporiadanie podielového vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- určenie ceny nehnuteľností pri zahrnutí do majetku firmy,
- stanovenie trhovej ceny:
..zistenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre úverové konanie bánk, hypotekárny úver,
..konkurzné konania, reštitúcie a dražby.
:: Podklady pre ocenenie nehnuteľností:·    výpis z LV (list vlastníctva) z Okresného úradu, katastrálneho odboru,
·    kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (v prípade, že súčasťou
.....ocenenia je pozemok alebo u bytov spoluvlastnícky podiel na pozemku),
·    titul nadobudnutia, t.j. zmluva či doklad, na základe ktorého ste sa stali vlastníkmi
.....(kúpna či darovacia zmluva, zápis o dedičstve, zmluva o prevode člena družstva
.....do osobného vlastníctva a pod.),
·    právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad určujúci vek nehnuteľnosti,
·    starší znalecký posudok (ak existuje), vhodné sú aj ďalšie podklady pre vypracovanie
.....posudku (výkresová dokumentácia, atď.).
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
......čase kontaktovať.

......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
......časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner