Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Stavebný pozemok:
Pozemok, ako časť územia, nadobúda z hľadiska svojho funkčného využitia charakter stavebného pozemku, ak je určený na zastavanie

-  schváleným územným plánom obce,
-  schváleným územným plánom zóny,
-  právoplatným územným rozhodnutím.


Iné právo k pozemkom a stavbám pre účely konaní podľa stavebného zákona sa považuje:

a) právny vzťah k pozemku alebo stavbe založený nájomnou zmluvou, ak z nej vyplýva
... právo uskutočniť na pozemku stavbu alebo zmenu stavby (zo zmluvy musí vyplývať
... aj rozsah stavebnej činnosti na pozemku, resp. stavbe, ktoré sú predmetom nájmu),

b) právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, vyplývajúce z dohody o budúcej kúpnej
... zmluve, z dohody musí vyplývať aj rozsah stavebnej činnosti na pozemku, resp. stavbe,
... ktoré sú predmetom dohody o budúcej kúpnej zmluve,

c) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, ktoré
... bolo zriadené v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade
... vecného bremena zriadeného zmluvne, zmluva o zriadení vecného bremena podlieha
... vkladu do katastra nehnuteľností,

d) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, napr. zákona o verejných
... vodovodoch a kanalizáciách, zákona o elektronických komunikáciách,
... zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe pri stavbách a zmenách stavieb
... bytových domov.


V rámci ponúkaných služieb Vám poradíme na koho a čo si dávať pozor pri kúpe pozemku.
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
......čase kontaktovať.

......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
......časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner