Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Kolaudácia stavby:


.....1. Naša ponuka pre Vás
.....2. Všeobecne o kolaudácii
.....3. Čo budete potrebovať?
:: Naša ponuka pre Vás:........V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie kolaudačného konania. V prípade, že má dokončená stavba drobné úpravy oproti stavebnému povoleniu, taktiež zaistíme všetko potrebné pre jej skolaudovanie.

.....V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného kolaudačného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.
:: Všeobecne o kolaudácii:


........Po ukončení realizácie stavby rodinného domu alebo inej stavby musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie a či sú splnené všetky zákonné podmienky pre výstavbu.

.....V prípade, že ste urobili zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii v stavebnom povolení, budete potrebovať povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje popis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

....Pokiaľ sú všetky overené podmienky splnené a účastníci konania nevyjadrili ďalšie pripomienky, stavebný úrad v zákonnej lehote vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby. V rozhodnutí ešte stavebný úrad uvedie podmienky, za ktorých povoľuje užívanie stavby.
:: Čo budete potrebovať: • preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu,
 • pri podaní firmy identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo
  ... výpis z obchodného registra),
 • právoplatné stavebné povolenie,
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby,
 • príslušné revízne správy (voda, kanalizácia, plyn, elektrina a iné podľa požiadavky),
 • certifikácia použitých stavebných výrobkov,
 • energetický certifikát,
 • doklad o odovzdaní odpadu zo stavby,
 • podľa druhu, povahy a miesta stavby aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.  .10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

  ..-- Ako Vám môžeme ešte navyše pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
  ......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?...


  .Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

  ..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....


  .Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

  ..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)
  PONÚKAME VÁM:


  •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
  •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
  •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
  •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
  •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
  •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
  •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
  •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
  •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
  •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
  •  výhodné ceny a podmienky.


 • ..... Miesto pre Vaše otázky:


  ..................Predmet
  ..................

  ..................Text
  ..................

  ..................


  ..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
  ......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
  ......čase kontaktovať.

  ......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
  ......časti:
  Ochrana osobných údajov

  .....


  Telefón:
  0903 244 282
  02/207 00 159

  Skype:

  Add me to Skype


  Kontakty | Mapa
  .....Kontakty do
  ...mobilu/tabletu:


  .


  ....Navštívte nás:

  .,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

  ... Spolupráca


  Geodet
  Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

  Projektant
  Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

  Realitný agent
  Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

  Stavebná firma
  Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

  Stavebný dozor
  Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

  Znalec
  Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

  ....TOPlist

  Copyright 2020 IPB partner