Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

Dnes je |.Home - Domov.Domov.| Pridať stránku k obľúbenýmK obľubeným.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Stavba bez právoplatného stavebného povolenia:
.....Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia (na čierno) alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že sa stavba môže dodatočne povoliť a nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom a osobitnými predpismi.

Čierna stavba (stavba bez stavebného povolenia) sa bude v novom stavebnom zákone považovať za trestný čin a stavebník ju bude povinný zlikvidovať.
:: Čo Vás môže stáť legalizácia takejto stavby:Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad nariadiť stavbu odstrániť na
...náklady investora.
V lepšom prípade sa investorovi určí pokuta za porušenie stavebného zákona.
Ďalším problémom môže byť nesúhlas správcov sietí na napojenie stavby z dôvodu
.. nedostačujúcej kapacity príslušnej siete.
Keďže účastníkmi konania sú aj susedia dotknutého pozemku, na ktorom stavba
.. stojí, rovnako nemusia súhlasiť s umiestnením, výškou stavby alebo percentom
.. zastavanosti.
Počet vyjadrení sa v Bratislave rozšíri o Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ktorý
.. býva v týchto prípadoch nekompromisný.
V neposlednom rade sa Vaše náklady na správne poplatky strojnásobia.
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


........ Miesto pre Vaše otázky:

........Vaše meno
........
........E-mail
........
........Telefón (mobil):
........
........Text
........
........

.......


Telefón:

0903 254 344
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

..IPB partner na Facebooku..IPB partner na Google+..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2013 IPB partner