Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.| Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Cenník, akcie, leták:


.......1. Aktuálna akcia
.......2. Cenník služieb
.......3. Leták a zoznam dokladov...........Našou činnosťou sa Vám peniaze za vybavenie všetkých

.................povolení, rozhodnutí, a i. vrátia ! +čítajte ďalej tu
:: Aktuálna akcia:


.. - 10-20% zľava pri objednaní 2 a viac stavebných povolení v jednej obci (mestskej časti).
.. - za úvodné stretnutie a podanie žiadosti o územnoplánovaciu informáciu neplatíte!
:: Cenník platný od 1.1.2019: .................. Nie sme platcami DPH !

...........................................................................


:: Cena za stavebné povolenie, územné rozhodnutie, a i. :..Cena obstarania stavebných, kolaudačných rozhodnutí a i. je výsledkom dohody s klientom.


- stavebné povolenie v Bratislave od 850 € v spojenom územnom a stavebnom konaní a 450 €
,,po samostatnom územnom rozhodnutí
. pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- stavebné povolenie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda od 590 €
,,v spojenom územnom a stavebnom konaní a 290 € po samostatnom územnom rozhodnutí
. pre každú obec (mesto) bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- územné rozhodnutie v Bratislave od 850 €
. pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- územné rozhodnutie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda od 590 €
. pre každú obec (mesto) bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

- kolaudácia alebo búracie povolenie od 390€. !!! Všetko až po vydanie právoplatného rozhodnutia.

V cene je zahrnuté:

všetky vyjadrenia, súhlasy, rozhodnutia (podľa zoznamu dokladov) potrebné pre vydanie stavebného
. povolenia, územného rozhodnutia, kolaudácie, atď.,
návrh najvýhodnejšieho riešenia pre Váš konkrétny zámer (zníženie vstupných nákladov pre vybavenie
. rozhodnutia, zníženie daňového zaťaženia počas výstavby, skrátenie lehôt na vydanie rozhodnutí a
..iné dôležité informácie pre bezproblémový priebeh výstavby a následnej kolaudácie),
preverenie prístupu, inžinierskych sietí, územného plánu pri kúpe pozemku,
kontrola projektovej dokumentácie (správnosť vyhotovenia),
kontrola geometrických plánov (správnosť vyhotovenia),
kontrola vyhotovených zmlúv a dohôd (správnosť vyhotovenia),
• 30% zľava na vypracovanie zmlúv pre zmenu vlastníctva nehnuteľností (darovanie, predaj,
. kúpa, vecné bremeno, nájom) v rámci vybavovania stavebného povolenia,
administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných
. vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy a iných organizácií,
odporúčanie na odborníkov (projektant, geodet, znalec, stavebný dozor, atď.),
daňové a úverové poradenstvo v rámci vybavovania stavebného povolenia.

Za úvodné stretnutie neplatíte!
Príplatok za vodoprávne stavebné povolenie (ČOV, studňa, tepelné čerpadlo, atď.), stavebné povolenie na dopravné stavby (spevnené plochy, účelové komunikácie, parkoviská, atď.) a iné 120 €

Príplatok za vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 120 €

:: Vyporiadanie vlastníckych vzťahov:


.....V prípade vyporiadania vlastníckych vzťahov je potrebné najprv určiť rozsah prác. Cena sa stanoví po konzultácii a dohode s klientom podľa rozsahu a miesta vyporiadavania vlastníckych vzťahov. Za úvodné stretnutie neplatíte!
.....10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

..-.- Ako Vám môžeme pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?...


.... Informačný leták - IPB partner


.....Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

...-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................

.....Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.čase kontaktovať.

.Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:

0903 254 344
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

..IPB partner na Facebooku..IPB partner na Google+..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2013 IPB partner