Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Územné rozhodnutie:


.....1. Naša ponuka pre Vás
.....2. Všeobecne o územnom konaní
.....3. Čo budete potrebovať?
:: Naša ponuka pre Vás:........V súvislosti s obstaraním územného rozhodnutia Vám ponúkame znalosti v oblasti územno-plánovacích informácií, dokladov a podkladov potrebných pre územné konanie ako aj zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti s odborníkmi v oblasti projektovania, geodézie, príp. práva. V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného územného konania a budeme Vás zastupovať až po vydanie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby či rozhodnutia o využití územia.
:: Všeobecne o územnom konaní:


.....Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní. Účastníkom územného konania je navrhovateľ a inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

.....Dôležité je prispôsobiť stavbu okolitej zástavbe a podmienkam v platnej územno-plánovacej dokumentácii.

.....Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, ak sa neobmedzí užívanie susedného pozemku na určený účel. Vzdialenosť medzi domami nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť domov od hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. V stiesnených podmienkach sa môže vzdialenosť medzi domami znížiť na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.

.....Územné a stavebné konanie je možné zlúčiť v prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Jednoducho povedané, že idete stavať na pozemku, ktorý je v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu.
:: Čo budete potrebovať?: • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
 • list vlastníctva, prípadne iné právo k pozemku,
 • zoznam účastníkov konania vrátane listov vlastníctva vlastníkov dotknutých susedných
  ....pozemkov,
 • situáciu osadenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od
  ....susedných stavieb v prípade potreby a s výškovým vyznačením,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
  ... správy a iných inštitúcií vydávaných podľa osobitných predpisov,
 • poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).  .10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

  ..-- Ako Vám môžeme pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
  ......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?...


  .Projekt pre územné konanie: POZRITE SI ODKAZ ALEBO NÁS KONTAKTUJTE


  .Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

  ..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....


  .Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

  ..-(Stavebné povolenie, územné rozhodnutie, odstránenie stavby a kolaudácia)  PONÚKAME VÁM:


  •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
  •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
  •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
  •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
  •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
  •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
  •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
  •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
  •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
  •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
  •  výhodné ceny a podmienky.
 • Miesto pre Vaše otázky:


  ................Predmet
  ................

  ................Text
  ................

  ................


  ..........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
  ......kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
  ......čase kontaktovať.

  ......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
  ......časti:
  Ochrana osobných údajov

  .....


  Telefón:
  0903 244 282
  02/207 00 159

  Skype:

  Add me to Skype


  Kontakty | Mapa
  .....Kontakty do
  ...mobilu/tabletu:


  .


  ....Navštívte nás:

  .,,.IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

  ... Spolupráca


  Geodet
  Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

  Projektant
  Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

  Realitný agent
  Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

  Stavebná firma
  Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

  Stavebný dozor
  Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

  Znalec
  Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

  ....TOPlist

  Copyright 2020 IPB partner