Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Geodet a geodetická činnosť:

:: Čo vybavuje autorizovaný geodet:. v katastri nehnuteľností - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemku,
....ROEP, grafické spracovanie plošných identifikácií vlastníckych vzťahov,
.v oblasti inžinierskej geodézie - zabezpečuje geodetické práce na každom stupni
....výstavby - od spolupráce pri projektovaní (výškopis, polohopis, vytýčenie stavby
....kontroly geometrických parametrov.stavieb až po celkové zameranie skutočného
....vyhotovenia stavby, geometrický.plán, zameranie adresného bodu a zápis do
....digitálnej mapy na vydanie kolaudačného rozhodnutia,..
.rôzne - zameranie a vyhodnotenie skutočného stavu budovy, fasád, atď..
:: Geometrický plán (geodetické zameranie):.....sa vyhotovuje vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

!!! Dobrý geodet Vám poradí najlepší spôsob vykonania geodetických prác s ohľadom na Váš zámer a požiadavku, aby sa hotový geometrický plán už nemusel korigovať.Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov SR: kliknite tu
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.....kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.....čase kontaktovať.

.....Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.....časti:
Ochrana osobných údajov

.......


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner