Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.|.Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..

:: Naše služby Vám ušetria peniaze:
:: Prečo služby od IPB partner? - našou činnosťou sa Vám peniaze

...za vybavenie všetkých povolení, rozhodnutí, a i. vrátia !...Ako sa Vám vrátia peniaze späť a ešte viac získate?:..... Máme za sebou 20 rokov práce s bohatými skúsenosťami a bez negatívnych ohlasov.

..Ročne podávame tisícku žiadostí na úrady, organizácie, inštitúcie, firmy, ...

..Pracujeme bez poskytovania všimného. Nie je to potrebné.

..Dôverujú nám už stovky zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú alebo nás odporúčajú.

. Náš rodinný dom sme si postavili svojpomocne. Radi poradíme ako na to.

. Kanceláriu máme doma, nepotrebujeme sa zatajovať alebo skrývať.

. Skontrolujeme Vám správnosť vyhotovenej projektovej dokumentácie.

. Skontrolujeme Vám správnosť vyhotovených geometrických plánov.

. Skontrolujeme Vám správnosť vyhotovených zmlúv.

..Poradíme Vám na koho a na čo si dávať pozor pri kúpe pozemku.

..Poradíme Vám ako ušetríte na daniach pred výstavbou a počas výstavby.

..Poradíme Vám ako postupovať v prípade, ak potrebujete úver.

..Poradíme Vám aký a ako si vybrať projekt vhodný pre Vás.

. Poradíme Vám akú a ako si vybrať firmu na každú činnosť na stavbe.

. Odporučíme Vám stavebný dozor na dozorovanie stavby.

. Odporučíme Vám geodeta na zameranie pozemku, vytýčenie stavby, a i.

. Odporučíme Vám odborníka na energetickú certifikáciu.

. Odporučíme Vám odborníka na revízne správy vody, kanalizácie, plynu, a i.

..Vyhotovíme Vám alebo skontrolujeme zmluvy.

..Zabezpečíme Vám odstránenie chýb spôsobených úradmi (kataster, obce, a i.).

..Zabezpečíme Vám odstránenie chýb spôsobených nekvalitnou inžinierkou činosťou.

. Nájdeme pre Vás to najlepšie riešenie ako dospieť k hotovej stavbe bez stresu.

:: Čím sa líšime od našej konkurencie?:
..Vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, dodatočného stavebného povolenia, zmeny stavby pred jej dokončením, zmeny účelu využitia stavby, búracieho povolenia, kolaudácie, vodoprávneho povolenia, vyňatia z pôdneho fondu, vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam, kúpa alebo predaj nehnuteľnosti nie je len obehanie úradov, obstaranie vyjadrení, súhlasov a zmlúv.


..Bohužiaľ je stále veľa takých, ktorí sa nestarajú alebo nevedia ako získané vyjadrenia, súhlasy, zmluvy, atď. neskôr ovplyvnia financovanie výstavby, samotnú výstavbu, kolaudáciu, vlastníctvo nehnuteľností, platenie daní, čerpanie úverov a i..

Takto vznikajú zbytočné a nemalé výdavky navyše, ktoré Vás neodborným a neznalým vybavením povolení, vyporiadaním vlastníctva, nedomyslenými zmluvami, a i. určite neminú.

Ľahko sa môže stať, že za stavebné povolenie v Bratislave zaplatíte síce "len" 500,-€, ale počas vybavovania sa vám náklady zdvoj- až stroj-násobia, nehovoriac o tom, čo Vás ešte čaká po jeho vydaní a správoplatnení.

Často sa môžete stretnúť s reklamou "Stavebné povolenie na kľúč. Cena už od 330,-€". Žiaľ cena platí len v úzkom okruhu obcí alebo dokonca len v jednej obci a o málo ďalej je cena už o 30-100% vyššia a odvedená práca často zodpovedá nízkej cene.


..Od roku 1999 patria medzi naše referencie v Bratislavskom kraji stovky povolení na výstavbu, kolaudácií, zmien stavieb pred dokončením, dodatočných stavebných povolení, búracích povolení, právnych vysporiadaní vlastníctva, a i. (viď. naše referencie).

Nebránime sa ani menším projektom ako výstavba rodinného domu (ČOV, garáže, záhradných domov, a i.), prístavba, nadstavba alebo rekonštrukcie bytov či domov.


..V súvislosti s obstarávaním povolení, ako aj pri vyporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam je nevyhnutná súčinnosť s odborníkmi v odboroch práva, oceňovania nehnuteľností, architektúry, projektovania, dozorovania stavby, geodézie, certifikácií, revízií a i.

Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné služby. Preto Vám vieme odporučiť uskutočnenie týchto súvisiacich prác v rámci našej dlhodobej aktívnej spolupráce s odborníkmi z každej menovanej oblasti, ktorí sa môžu pochváliť už dlhoročnými skúsenosťami a kvalitnou prácou.

Na základe nášho odporučenia získate za tieto služby nízke ceny a promptné jednanie nakoľko sme jeden tím bez vzájomného vyplácania provízií za sprostredkovanie, ktoré sú u veľa firiem časté a v konečnom dôsledku sa odrážajú v konečnej cene za všetky služby súvisiacich s prípravou podkladov pred zahájením výstavby.


..Hľadať súvislosti, nezavádzať a urobiť niečo navyše vyžaduje študovanie zákonov, orientáciu v súvisiacich činnostiach, roky praxe, ale hlavne ochotu vyjsť v ústrety a urobiť niečo navyše a to mnohí za vidinou honoráru často prehliadajú. Nám tieto problémy nie sú ľahostajné a záleží nám na Vašej mienke aj po ukončení našich služieb.

Z tohto dôvodu získavame 80% nových klientov na základe odporúčania spokojného zákazníka.


..V každom ohľade Vám ponúkame komplexné služby - od asistencie pri kúpe pozemku, výbere projektu, realizačnej firmy, stavebného dozora, geodeta, príp. právnika, obstarania povolení, po riešenia vlastníckych vzťahov, daňového poradenstva, možnosti využitia úverov a i. pri realizácii Vašich zámerov - bez navršovania ceny za naše služby.


.+ navyše: 10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

..-- Ako Vám môžeme ešte navyše pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?...................................................................Radi Vám budeme kedykoľvek nápomocní !

.....................................................................Ing. Pavol Bobula a Tatiana Ivicová.Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť:

..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať....


.Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)
PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.


....... Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.........Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.....kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.....čase kontaktovať.

......Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.....časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.....Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

.,..IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner